Gwarancja

Warunki gwarancji:

Rozdzielacze, separatory hydrauliczne, grupy szybkiego montażu, elementy złączne, automatyka – 2 lata gwarancji pod warunkiem prawidłowego montażu i przechowywania w odpowiednich warunkach.
Pompy ciepła Termojet – 3 lata gwarancji pod warunkiem corocznej konserwacji i uruchomienia przez autoryzowany serwis.
Energooszczędne pompy obiegowe Termojet, dźwigi trójsuwowe i czterosuwowe Termojet, napędy elektryczne Termojet – 2 lata bezwarunkowej gwarancji w każdym przypadku z wyjątkiem fizycznego uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego podłączenia elektrycznego (po prostu wymieniamy uszkodzony sprzęt na nowy).

Obowiązkowe wymagania dla pomp ciepła Termojet (dla gwarancji i serwisu gwarancyjnego).

Zobowiązania gwarancyjne dla pomp ciepła Termojet są spełnione tylko wtedy, gdy prace rozruchowe zostały wykonane przez przedstawiciela autoryzowanej organizacji serwisowej Termojet lub innego autoryzowanego centrum serwisowego, a książka serwisowa zawiera kompletne dane: o sprzedawcy (nazwa firmy, adres, numer telefonu, pieczątka sprzedawcy, data sprzedaży urządzenia, nazwa urządzenia, model, numer seryjny); pełne dane konsumenta (nazwa, adres, numer telefonu); prawidłowo wypełniony „Certyfikat uruchomienia” (nazwa firmy, adres, numer telefonu, pieczątka).
Niedozwolone jest uruchamianie pompy ciepła Termojet typu split lub monoblok przez osobę nieupoważnioną do tego typu prac, przez samego klienta lub przez nieautoryzowane firmy instalacyjne.
Serwis gwarancyjny świadczony jest wyłącznie przez serwis, który dokonał uruchomienia urządzenia.
Pierwsze uruchomienie powinno zostać przeprowadzone przez centrum serwisowe nie później niż 6 miesięcy od daty sprzedaży. Jeśli uruchomienie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty sprzedaży, nabywca traci prawo do uruchomienia i serwisu gwarancyjnego tego urządzenia.
Uruchomienie i dalsza konserwacja urządzenia odbywa się na koszt kupującego.
Uruchomienie urządzenia odbywa się wyłącznie po prawidłowej instalacji, dostępności filtrów na wlotach wody i gazu, urządzeń zabezpieczających przed podnapięciem lub przepięciem (stabilizator).
Po każdym roku eksploatacji urządzenie musi zostać poddane konserwacji (płatnemu serwisowi) przez specjalistów autoryzowanej organizacji serwisowej. Jeśli konsument nie spełni tego warunku, gwarancja na to urządzenie jest ważna tylko przez 12 miesięcy od daty uruchomienia.

Zakres prac związanych z uruchomieniem:

Sprawdzenie poprawności instalacji;
Uruchomienie urządzenia;
Sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa;
Zapoznanie konsumenta z zasadami działania urządzenia;
Podłączenie i odkurzenie obiegu freonu.

Gwarancja nie ma zastosowania:
Jeśli uruchomienie zostało przeprowadzone przez niekompetentną osobę;
W przypadku zanieczyszczenia gazem lub wodą;
W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia napięcia sieciowego;
W przypadku niewykwalifikowanej instalacji i naruszenia zasad obsługi urządzenia;
Niewłaściwe chemiczne uzdatnianie wody, rozmrażanie systemu;
W przypadku naruszenia integralności uszczelki zainstalowanej przez centrum serwisowe podczas rozruchu.

Inżynierowie serwisu Thermojet przeszli specjalne szkolenie, dysponują pojazdami serwisowymi oraz wszystkimi niezbędnymi narzędziami i częściami zamiennymi, aby szybko reagować na wezwania.