Kolektory hydrauliaczne z wyjściami w górę i w dół