Kolektory ze sprzęgłem hydraulicznym z wyjściami w górę