Kolektory ze sprzęgłem hydraulicznym z wyjściami w górę i w dół