Kolektory ze sprzęgłem hydraulicznym z wyjściami w dół